top of page

Gör ett årsavslut och börja om

Uppdaterat: 14 apr. 2022

Varje år tar jag mig tid att titta tillbaka på året som gått och fundera över vilka intentioner och önskningar jag har för nästa år. Det ger ett skönt avslut och en viljeinriktning framåt.Här nere ser du frågorna jag använder. I år har jag haft glädje av att ha tränat på acceptans. Jag har också haft nytta av improvisationsteater, där jag lärt mig att snabbt agera i stunden på nya förutsättningar.

Troligen blev detta år inte riktigt som du tänkt dig. Oavsett hur det har varit för dig, finns det några ljusglimtar? Har du förverkligat någon dröm eller nått ett mål? Även om det mesta har varit mörkt, kan det finnas ljusglimtar eller lärdomar. Känns det inte så för dig, vad vill du göra för att känna dig bättre nästa år?

Se till att ha obruten egen tid och svara på de frågor som passar dig.


  • Hur har detta år varit för dig på en skala 1-10?

  • Vad vill du göra för att det ska bli bättre nästa år?

  • Vad har gjort dig riktigt glad och stolt?

  • Vilka mål och visioner har du uppnått?

  • Vilka drömmar har du förverkligat?

  • Vilka hinder har du stött på på vägen, hos dig själv och hos omgivningen?

  • Vad har du gjort när du lyckats övervinna motstånd och hinder?

  • Vilka lärdomar tar du med dig in i nästa år?

  • Vad behöver du för att samla energi och kraft inför nästa år?

  • Vilken intention och vilja har du för nästa år?


När du svarat, läs dina svar och titta extra på vad det är du behöver just nu och de kommande veckorna. Gör ditt bästa för att få just det.

Comments


bottom of page