top of page

Acerca de

Höga femmor

Få ditt team att jobba åt samma håll

Effektiva och fungerande team har en tydlig riktning och psykologisk trygghet. Jag kan hjälpa er att skapa det med hjälp av kreativa och aktiva metoder.

Många av övningarna kommer från improvisationsteatern. Där lär man sig att agera i det okända, samarbeta, vara kreativ, bejaka idéer och fatta snabba beslut. Det är en utmärkt träning i att vara agil i praktiken!

Ihop med coachning för att nå dit ni vill på bästa sätt, skapar detta effektiva team som får bättre resultat och mår bättre tillsammans.

Jag har coachat och faciliterat team både vid regelbundna träffar och i kortare workshops.

Vad ni behöver och vad som ger er mest nytta vet ni bäst själva!

 

Skicka en förfrågan till maria@gerlofson.se eller boka ett möte via Calendly så kan vi diskutera ett eventuellt upplägg.

bottom of page