top of page

Stanna upp och tänk efter före

Uppdaterat: 14 apr. 2022
Våra beteenden är ofta automatiska och är därför svåra att förändra. Använd bilden av ett trafikljus för att ge dig själv tid att tänka efter. När du är på väg att säga eller göra någonting – stanna upp – vid rött ljus. Tänk efter vad som är bäst att göra i situationen och vad som bäst stämmer överens med dina drömmar och värderingar – vid det gula ljuset. Först när du tänkt klart är det dags att agera och köra på i det gröna ljuset.

Modellen Stop Think Act gör att du i större utsträckning kan agera på ett smart sätt istället för att instinktivt gå igång på impulser och vanor för att skydda dig från faror eller casha in belöningar.

Comments


bottom of page