top of page
Maria Gerlofson, Act and grow-1.jpg

Stöd till team, ledare och chefer! 

För er som vill jobba modigt, kreativt & hållbart!

Med lång erfarenhet, humor och konkreta verktyg skapar jag mod, ökad kreativitet och tydlighet. Jag använder coachning, facilitering, improvisationsteater och Act, Acceptance & Commitment training i en unik mix. 

Ni kan ta in mig för kortare eller längre workshops, regelbunden teamcoachning och/eller ledarcoachning. 

Jag har själv chefserfarenhet och stor vana att leda grupper. Mina böcker om Mod och om Hållbart ledarskap har inspirerat många till att vara och jobba på nya sätt. 

Kontakta mig så hittar vi det som passar bäst för dig och ditt team, så att ni kan gå in i framtiden med energi, mod och kreativitet! Hör av dig! 

Modigt & hållbart ledarskap

Ett coachpaket för bestående förändring – för framtidens chefer och ledare.

Mindre stress och smart självledarskap Boka en kurs som får er att fokusera smartare, må bättre och minska osund stress.  

Team som jobbar ihop åt samma håll

Tydlighet, bättre samarbete och ökad kreativitet med coachning och handledning. 

Sedan 1986 har jag jobbat med ledarskap, personlig utveckling och kreativitet på olika sätt.

Jag har skrivit böcker om mod, coachning och hållbart ledarskap och i flera år skrivit om aktuella ledarskapsteorier i Tidningen Chef. Jag har själv lett olika kreativa grupper och varit chefredaktör för Tidningen PS! och LevaPS!

Jag har coachat team, anställda och chefer och haft workshops för mindre stress, mer kreativitet och större fokus. Med min långa erfarenhet ihop med min nyfikenhet på det som är nytt och spännande, kan jag stötta er till att utvecklas som individer, team och ledare.

Min styrka är klokhet som kommer av många års erfarenhet och mycken kunskap. Jag har både helikopterblick och kan gå in i detaljer. Jag går gärna på djupet och pratar om det allvarliga, samtidigt som jag gärna skämtar och ser till att vi har roligt. Jag är känd för att vara tydligt i kombination med empati och medmänsklighet.

SAGT OM MARIA

Tobias Lundberg, Lantmäteriet

”Maria fick deltagarna att känna sig avslappnade och öppna vilket gjorde workshopen till den inspirationskälla och kraft som vi eftersökte. Blandningen av teori och praktik i workshopen gav deltagarna en god förståelse för hur vi ska skapa effektiva team.”

Några av de kunder jag arbetat med genom åren

bottom of page