top of page

Acerca de

GDPR

Act and Grow by Maria Gerlofson värnar om din integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Vi har dina personuppgifter (som mailadress, namn, och i vissa fall ditt företagsnamn) för att du vid något tillfälle har:

  • börjat prenumerera på vårt nyhetsbrev

  • varit eller är kund hos oss

  • varit i kontakt med oss

  • Köpt en digital tjänst av oss

 

Uppgifter vi samlar in kan vara:

  • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e- postadress och mobiltelefonnummer.

  • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster eller produkter du köper, ex konsulttjänster, uppdrag och kurser

  • Historisk information– tidigare köp, betalningshistorik.

 

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i det fall ditt företag är en enskild firma.

All data används enbart för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder.

 

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, formulär, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. via formulär).

 

Genom att beställa eller använda Act and Grow by Maria Gerlofsons tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med utvalda tredje parter för att kunna utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av lagkrav, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

 

Personuppgifter lagras och hanteras hos samarbetspartner såsom systemleverantörer, molntjänstleverantörer och liknande partner för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt förmedla dina personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i denna policy om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

Vi gör generellt ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om omständigheterna i ett enskilt fall kräver att vi överför personuppgifter till ett sådant land, kommer vi att inhämta berörda parters samtycke först, och/eller på andra sätt säkerställa att överföringen är laglig. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Du kan när som helst kontakta Maria Gerlofson och Act and Grow om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi tar bort dem. Maila då maria@gerlofson.se

Om du inte vill fortsätta ta emot våra utskick, kan du avsluta din prenumeration på botten av de nyhetsmail du får eller genom att maila maria@gerlofson.se

 

 

 

OM COOKIES

Act and Grow by Maria Gerlofson använder cookies på gerlofson.se för att kunna mäta antalet besökare. Analysverktyget Google Analytics används för att göra detta. Programmet sparar aldrig någon personlig information om dig som besökare när du är på gerlofson.se. Skulle du vilja stänga av cookies kan du göra det i din webbläsare.

I in din webbläsare kan du bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator.

bottom of page