top of page

Värderingar -en fyr i mörkretVad är viktigt i ditt liv?

Vem vill du vara?

Hur vill du leva ditt liv?


Dessa tre frågor är grunden både i coachning och stresshantering. För att kunna sätta mål – och nå dem – behöver du känna dig själv ordentligt. Annars är det lätt hänt att du strävar efter mål som du egentligen inte brinner för. Och det leder till stress.


I stresskurserna får du fylla i en livskompass, där du beskriver hur du vill vara och vad som är viktigt för dig inom arbete/utbildning, relationer, hälsa och fritid. Det handlar inte om att sätta mål, utan mer om hur du vill vara och agera på vägen dit. Du kanske har som mål att bli chef, men ditt underliggande behov och värde är att vara med och påverka, driva saker eller utveckla människor. Du kan ha som mål att springa ett lopp men ditt behov är att vara en rörlig person eller utmana dig själv fysiskt.


Samma sak gör vi i coachningen. Vi pratar förstås om vilka mål du har, men lika viktigt är dina underliggande behov. Om du vill bli chef enbart för att det är den naturliga karriärvägen i din familj eller för att din chef sagt att du skulle passa som chef, kommer du få svårt att hitta motivationen och passionen. Målet blir kravfyllt och du riskerar att bli stressad och/eller missnöjd. Vill du springa ett lopp för att alla andra gör det, eller för att du tycker att du borde för att du är otränad, kommer du inte heller hitta en lustfylld motivation till att träna tillräckligt.


Våra värderingar och underliggande behov fungerar som en fyr när allt är stressigt och rörigt. Den lyser i mörkret och syns i dimma så att du kan styra åt rätt håll, även i perioder av stress och förändring. Utan det fyrljus som dina grundläggande behov och värderingar ger dig, kan du lätt åka hit och dit i livet som ett skepp utan roder.
Inom coachning använder vi det som kallas livshjulet. Här är ett exempel på hur modellen kan se ut. Du skriver ner dina grundläggande värden och behov inom varje område. Vill du kan du byta rubriker på de olika delarna i hjulet. Sedan tittar du hur mycket du lever efter dina värderingar och behov idag och hur du vill leva. I mitten lever du inte alls efter dina värderingar och får inte dina behov tillfredsställda, längst ut gör du det till fullo.


Blir du inte nöjd med resultatet, fundera över vad du behöver göra för att leva mer efter dina värderingar och behov. Börja med en del och ta ett steg i taget. Och kom ihåg – få människor lever till hundra procent efter sina värderingar inom alla delar av livet hela tiden. Vi är människor och detta är något att sträva efter, inte något som ska ge dig ytterligare krav i livet på att du borde förändras.


Personlig utveckling ska hjälpa dig, inte stjälpa dig genom att bli kravfyllt eller att du kritiserar dig själv för att du inte lyckas ”perfekt” på alla plan i livet hela tiden. Livshjulet kan bli ett bra stöd när du vill gå nya vägar och utvecklas inom något område i livet. Det hjälper dig att se vad som är viktigt och vad du ska prioritera. Lycka till!


Vill du ha hjälp att hitta dina värderingar och underliggande behov? Jag kan hjälpa dig! Läs mer om coachning och boka mig här Jag erbjuder också stresshantering både i grupp och individuellt. Här kan du se mer om det Vill du boka ett möte för att se om jag kan passa som din coach, kontakt mig


Commenti


bottom of page