top of page

Så minskar du stressen

Du kan påverka din stressnivå – hos dig själv och andra. Här är några tips från den evidensbaserade kursen i stresshantering med ACT som jag håller på företag och organisationer.
Vad är effektivt mot stress:

1. Förändra, eller ta bort saker som stressar dig 2. Acceptera det du inte kan förändra och förändra ditt förhållningssätt till stress 3. Medveten närvaro – minfulness har bevisat god effekt på att minska stress. 4. Återhämtning, inklusive sömn – det är inte stress som är farligt, det är brist på återhämtning som skadar! 5. Motion – rör dig 30 minuter varje dag. Sitt inte mer än 30 minuter. Rörelse främjar hälsa! Vad är det du kan förändra – vad är det som stressar dig? Använd denna modell för att förändra din situation.


Modell för problemlösning: • Vilket är mitt problem? • Hur kan jag lösa problemet? – Hjärnstorma • Analysera – Fördelar & nackdelar med de olika förslagen • Välj lösning som verkar bäst & planera hur jag ska göra • När börjar jag? • När utvärderar jag? Att begära tydlighet i din organisation hjälper både dig, dina kollegor och verksamheten. Här är några tips från arbetsmiljöverket


Vad kan du göra som anställd för att minska din stress:

• Begär tydlighet av din chef kring vad du kan vara med och påverka och inte. • Kräv att roller och arbetsuppgifter tydliggörs. • Begär tydlighet kring prioriteringar, vilket arbete ska du prioritera och vilket som kan vänta. • Se till att du får tid för reflektion och återhämtning mellan olika arbetsuppgifter.


Livet är inte ett problem som ska lösas, utan en verklighet som ska upplevas
Sören Kierkegard

Boka en kurs i ACT till ditt jobb!


Detta har tidigare deltagare fått av kursen:

”Handfasta verktyg för att hantera stress”. ”Jag har fått bättre minne”.

”Jag har fått ett annat förhållningssätt när en svår situation uppstår”.

”Jag har blivit lugnare och mer medveten om vad jag själv kan göra för att påverka”

”Jag har kommit närmare mig själv”.
Comments


bottom of page