top of page

Lyckas i lågkonjunktur

Är ni redo för recession? Vet ni vad ni behöver satsa på och har ni koll på vilka nya möjligheter som finns? Fastnar ni i prat om problem och farhågor?

Nu har jag gjort en workshop för er som vill ta reda på hur ni kan möta ekonomisk nedgång med fokus på lösningar och möjligheter snarare än bara hot och risker.


I år går Sverige in i en lågkonjunktur som bedöms hålla i sig till 2025, enligt Finansdepartementets prognos. Rubrikerna pratar om lågkonjunktur, ökade elpriser och stigande räntor. Dessutom är det krig i Europa.

Det är lätt hänt att fokusera på allt negativt. Våra stresshormoner aktiveras dessutom lätt av hotbilden och ger oss tunnelseende. Det blir svårt att tänka smart och klart.


För att klara oss i en kris behöver vi stilla tankarna, lyfta oss från vardagen och se nya perspektiv. Vi behöver se möjligheter och få stöd att sortera och prioritera.


I den här workshopen får ni hjälp att lämna vardagens rutiner och vanliga tankespår.

  • Ni får verktyg att tänka nytt om era utmaningar och nya möjligheter.

  • Ni får hjälp att se nya och oväntade perspektiv.

  • Ni får en processledare som hjälper er att tänka kreativt och sedan styr er i riktning mot det som fungerar och som är möjligt.

  • Ni får hjälp att prioritera mellan idéer och aktiviteter så att ni gör det som ger mest effekt med minst ansträngning.

  • Ni får stöd i att göra en plan för vad ni ska göra, vem som ska göra det och när det ska göras. Ni har flera nya idéer och insikter om er verksamhet och ni har lyfta blicken och ser framåt.


Workshopen är på minst tre timmar med en uppföljning efter 1-2 månader.

Kontakt mig på maria@gerlofson.se för att boka eller för mer info!


Jag, Maria Gerlofson, är professionell coach, ICF, internationell civilekonom, författare till boken bla Drömchef eller stressmakare och improvisationsskådespelare. Jag coachar ledare och entreprenörer till ökad kreativitet, mer mod och ökat fokus. Jag har varit ledare för flera olika kreativa verksamheter och har faciliterat grupper med hjälp av olika kreativa metoder i kombination med verktyg från coachning.

Comments


bottom of page