top of page

10 budord för ledare  1. Jag har tydliga mål, en engagerande vision och en handlingsplan för mitt och alla medarbetares arbete som alla känner till och som vi lever efter. Alla vet varför de gör det de gör och hur det påverkar resultatet.

  2. Jag ser till att arbetstiderna är rimliga i förhållande till uppdraget. Jag hjälper medarbetare att prioritera om det behövs.

  3. Jag ger positiv konkret feedback. Ofta. Jag säger vad som är bra och vad de gjort som hjälpt oss nå våra mål.

  4. Jag tar tag i konflikter direkt och se till att hantera dem. Jag vet att ju snabbare jag gör det, desto mindre kraft och tid tar det.

  5. Jag är tydlig med varje anställd om vad de kan påverka och inte, vilket ansvar de har och vilka befogenheter. Jag vet att otydliga roller skapar stress och är därför tydlig med mål och prioriteringar för arbetet.

  6. Jag ser till att gruppen stannar upp när de är klara med ett projekt eller en uppgift för att reflektera, utvärdera och dra lärdomar, som vi kan använda framöver. Vi tittar på det som fungerat för att se hur vi kan göra mer av det.

  7. Jag ser till att ha en bejakande atmosfär där alla säger ja till varandras idéer och förslag, där vi tillåter och lär av misstag och där vi har kul ihop på jobbet. Vi kritiserar och analyserar på ett konkret och tydligt sätt i analysfasen, där syftet är att lära, inte att trycka ner.

  8. Jag kommunicerar tydligt, klart och ofta. Jag pratar så att andra förstår och använder kroppen, rösten och tonläget för att nå fram. Jag ser också till att det jag gör stämmer med det jag säger.

  9. Jag lyssnar aktivt och är närvarande i möten både i grupp och individuellt. Jag uppmuntrar andra att vara detsamma och därför är alla mobiler och annat avstängda på våra möten, om vi inte behöver dem för att utföra en uppgift som är relaterad till mötet.

  10. Jag tar hand om mig själv. Jag vill vara en förebild och tar pauser, har rimliga krav på mig själv, prioriterar och ser till att göra saker utanför jobbet som jag mår bra av. Jag tar ansvar för mitt beteende och mina reaktioner. Jag tycker inte att ensam är stark utan söker stöd bland andra chefer och ledare eller skaffa mig ett bollplank, en coach eller en mentor, när det behövs.

留言


bottom of page